تراز شاخص قلاب دار – تراز مخصوص میر قلابدار

۰ تومان

از این تراز قلابدار برای تعیین سطح تراز و بعبارتی عمود نگه داشتن شاخص آلومینیومی استفاده میشود و میتوان کاربردهای متنوع دیگری نیز برای آن تعریف نمود مثلاً علاوه بر میرهای مهندسی میتوان آنرا بروی هر پروفایل فلزی یا چوبی که دارای پهنای 5 سانتیمتر باشد و قطر 1.7 سانتیمتر داشته باشد ، نصب و برای عمود سازی از آن استفاده نمود.

ناموجود