سه پایه ژالون گیر – نگهدارنده ژالن – (پنسی بزرگ)

۰ تومان

از این سه پایه ژالن گیر برای ثابت نگه داشتن (فیکس کردن) ژالون های ساده تلسکوپی ، ژالن های منشور دار ، و ژالون های تلسکوپی بزرگ مانند سایز 4.60 و یا 5.10 متری میتوان استفاده نمود و ابعاد بزرگ و وزن متعادل آن میتواند چنین ژالن های بزرگی را بدون تکان در محل خود ثابت نگه دارد.

ناموجود