قفل شاخص گرد مناسب شاخص های ۴ و ۵ و ۷ متری

۰ تومان

این قفل شاخص گرد مخصوص نصب بروی شاخص های آلومینیومی ست منظور شاخص هایی ست که تلسکوپی بوده و تمام اجزای شاخص درون خود جمع و مانند آنتن رادیو بحالت تلسکوپی باز میشوند و قفل شاخص وظیفه ثابت نگه داشتن قطعات شاخص درست در جای خود را بر عهده دارد.

ناموجود