ست سه تایی قفل شاخص آلومینیومی ۴ متری سوکیا

۰ تومان

این قفل شاخص سوکیا فقط برای اتصال به شاخص آلومینیومی 4 متری سوکیا طراحی شده و 3 قطعه ای استوانه ای شکل میباشد که دارای سه ارتفاع مختلف بوده که به ترتیب 2.4 ، 3.4 و 4.1 سانتیمتر میباشند و بدیهی ست بلند ترین آنها مخصوص پایین ترین بخش شاخص میباشد و کوچکترین مخصوص اتصال به بالاترین بخش شاخص سوکیا ست.

ناموجود