لوپ جواهر شناسی تاشو دارای خط کش و چراغ با قدرت ۱۰X و قطر ۲۸mm

۰ تومان

از این لوپ جواهر شناسی تاشو برای دیدن سطح سنگ های از قیمتی ، سنگ های زمین شناسی و فسیل ، رویت عتیقه جات ، رویت سطح اسکناس ، رویت انواع پارچه (صنعت نساجی) ، رویت آفات گیاهی ، رویت سطح گیاهان و دهها مورد دیگر میتوان استفاده نمود.

ناموجود