شیرینی سنج ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ – شیرینی سنج مایعات

۰ تومان

همانطوری که در تصاویر شیرینی سنج نیز مشخص میباشد بدنه آن از 1.000 تا 1.200 مدرج شده و بهترین دمای کارکرد آن دمای 20+ درجه سلسیوس است و برای دستیابی به بالاترین دقت ممکن حتماً بایستی به میزان دمای مایع توجه کافی نمود.

ناموجود