میکروسکوپ بیولوژی ۱۶۰۰ برابر حرفه ای طرح المپیوس CX21

۰ تومان

عامیانه بگم در یک کلام این میکروسکوپ آخرشه (بالاترین کیفیت میکروسکوپ اپتیکی بیولوژی موجود در ایران رو توی این مدل میتوانید تجربه کنید)

در انبار موجود نمی باشد