بایگانی دسته: سایر

نقشه کامل کشورایران - دانلود نقشه ایران

نقشه کامل کشورایران – دانلود نقشه ایران

نقشه کشور عزیزمان ایران چند نکته مهم در مورد نقشه زیر: ۱- این نقشه کامل کشور ایران بوده و چون از زوم بالا تهیه شده  شامل تمام جزئیات نیست و این طبیعی است که مناطقی که وسعت کمی دارند...