دوربین های شکاری کاربردی زاواروسکی معروف به “اس ال سی” در اینجا درج میشوند.