کلیه محصولات مرتبط با لوازم آزمایشگاهی شامل: انواع میکروسکوپ ، استریو میکروسکوپ (لوپ) ، لام خام ، لام جانوری و گیاهی ، انواع دماسنج ، انواع رطوبت سنج ، ترازو و سایر لوازم مرتبط در این بخش درج میشوند.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!

رطوبت سنج عقربه ای

رطوبت سنج Tfa طرح آلمان مدل Hygro

۲۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان