کلیه محصولات مرتبط با لوازم آزمایشگاهی شامل: انواع میکروسکوپ ، استریو میکروسکوپ (لوپ) ، لام خام ، لام جانوری و گیاهی ، انواع دماسنج ، انواع رطوبت سنج ، ترازو و سایر لوازم مرتبط در این بخش درج میشوند.

۶۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۲۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
تخفیف!
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۵,۰۰۰ تومان