پنس سر صاف چند منظوره مناسب آزمایشگاه ، جواهر شناسی و الکترونیک

۰ تومان

از این پنس در جایگاه پنس آزمایشگاهی ، میتوان برای جمع آوری نمونه های مختلف گیاهی و حشرات در طبیعت استفاده نمود و همچنین از این پنس فلزی در امورجنائی برای جمع آوری سرنخ ها و نمونه هایی که نبایست ارتباطی با دست برقرار کند ، هم میتوان استفاده نمود.

ناموجود